top of page

PRIVACY POLICY

logo-haesevoets-web.png

1. Uw persoonlijke data – wat houdt dit in ?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend individu die door deze data geïdentificeerd kan worden. Identificatie kan gebeuren louter door de informatie, of in samenwerking met andere informatie die in het bezit is van de verwerkingsverantwoordelijke, of die mogelijks in diens bezit zal komen.

Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cfr. GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Wie is verantwoordelijk voor het beheren van mijn informatie ?

Deze website behoort tot en wordt beheerd door Haesevoets nv : wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij beslissen hoe en voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en het gepast verwerken van eender welke persoonlijke informatie die u verstrekt.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens veilig houden en de door u verstrekte informatie gebruiken volgens de toepasselijke privacy en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van dit privacy beleid.

3. Welke informatie verzamelen wij ?

Wanneer u een formulier invult op onze website, kan u gevraagd worden de volgende gegevens in te vullen :

• Uw naam en voornaam
• Uw bedrijfsgegevens
• Uw e-mail adres en/of telefoonnummer

U mag echter onze website ook anoniem bezoeken.


4. Hoe gebruiken wij uw informatie ?
De informatie die u verstrekt kan op verschillende manieren gebruikt worden :

• Teneinde waarvoor u de informatie ter beschikking stelde
• Teneinde u te kunnen antwoorden op uw vragen
• Teneinde de inhoud te kunnen afstemmen op uw profiel
• Voor statistische doeleinden wanneer wij onze aangeboden diensten evalueren

   

5. Hoe beschermen wij de informatie van bezoekers ?

Wij implementeerden verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te bewerkstelligen. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in beveiligde netwerken en is enkel toegankelijk voor een bepaald aantal personen, die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen, en die verplicht zijn deze informatie geheim te houden.

Wanneer u uw persoonlijke informatie raadpleegt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde server. Alle gevoelige informatie die u verschaft, wordt overgedragen via SSL-technologie (Secure Socket Layer), en vervolgens in onze databank versleuteld zodat deze enkel kan geraadpleegd worden zoals hierboven beschreven staat.

6. Met wie delen wij uw informatie ?

Wij verkopen, verhandelen, of geven uw persoonlijke identiteitsinformatie niet door aan externe partijen tenzij wij u een voorafgaande kennisgeving bezorgen, behalve zoals hieronder beschreven. Onze onderneming valt niet onder de term “externe partijen”. Deze omvat ook niet de website- hosting partners of andere partijen die ons bijstaan bij de werking van onze website, het beleid van onze onderneming, of het verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen om deze informatie confidentieel te behandelen.

Wij behouden ook het recht uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat dit aangewezen is om de wet te eerbiedigen, ons online beleid te versterken, of onze en andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Informatie waaruit de identiteit van de bezoeker niet kan afgeleid worden, mag echter wel verschaft worden aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

7. Wanneer kunnen wij u in de toekomst contacteren ?

Wij zouden u graag informatie bezorgen over onze eigen producten en diensten, en ook deze van geselecteerde derde partijen. Wij behouden het recht dit te mogen doen via post, telefoon, e-mail of SMS, tenzij u ons op de hoogte gebracht heeft dat u op deze manier niet wenst gecontacteerd te worden.

Wij zullen steeds vragen dat u voorafgaand bevestigt, dat u toestemt dat wij derde partijen toestaan u te contacteren via e-mail. Indien u uw voorkeuren wenst aan te passen die betrekking hebben op de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken voor directe marketing, neemt u dan contact op met onze diensten via office@haesevoets.com.

8. Hoe lang houden wij uw informatie bij ?

Wij beschikken over een systeem van bewaringsperiodes om te verzekeren dat uw informatie alleen bewaard wordt terwijl het nodig is voor relevante doeleinden of om tegemoet te komen aan wettelijke voorwaarden. Wanneer uw informatie niet langer vereist is, zullen wij ons verzekeren dat deze op een veilige manier uit onze systemen verwijderd wordt. Specifiek gezien behouden wij gegevens zolang deze gangbaar blijven; tot 10 jaar na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben.

   

9. Hoe heeft u toegang tot uw informatie en kunt u deze updaten ?

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de informatie die wij over u bezitten. Indien u een kopie wenst van bepaalde of alle informatie die betrekking heeft op uw persoon, gelieve te e-mailen naar office@haesevoets.com of schrijf ons aan op het onderstaand adres. Gelieve rekening te houden met het feit dat wij hiervoor een kleine administratieve kost kunnen aanrekenen zodat deze per post aan u bezorgd kan worden.

Haesevoets NV Industrieweg 1041, 3540 Herk de Stad, België

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en up-to-date is. U mag ons vragen om informatie waarvan u denkt dat deze incorrect is te verbeteren, of te verwijderen.

10. Verdere verwerking

Indien wij wensen uw persoonlijke gegevens voor nieuwe doeleinden te gebruiken, die niet beschreven staan in deze gegevensbeschermingsaankondiging, dan zullen wij u een nieuwe aankondiging bezorgen waarin een toelichting staat over het nieuwe gebruik van uw gegevens, alvorens de verwerking en bepalen van de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden van

deze nieuwe doeleinden. Wanneer nodig zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking van uw gegevens.

11. Heeft dit privacy beleid ook betrekking op gelinkte websites ?

Onze website kan links hebben naar andere websites. Dit privacy beleid geldt enkel voor deze website, dus wanneer u op een link klikt naar een andere website raden wij u aan om hun eigen privacy beleid te raadplegen.

12. Hoe houden we dit privacy beleid up-to-date ?

Wij herzien ons privacy beleid regelmatig en plaatsen elke update op onze webpagina. Dit privacy beleid werd het laatst geüpdatet op 21/02/2019

13. Wie kunt u contacteren indien u vragen heeft over dit privacy beleid ?

Gelieve onze diensten te contacteren indien u vragen heeft over ons privacy beleid of over de informatie die wij over u bezitten. Per e-mail: office@haesevoets.com of schrijf ons aan op volgend adres: Haesevoets NV, Industrieweg 1041 , 3540 Herk-de-Stad, België.

Haesevoets nv

 

Vic Haesevoets

bottom of page